Almen healing, Reiki healing, ALFA-kinesiologi eller Touch For Health ?


Allergi, angst, fobi og stress mm er følelsesmæssige reaktioner, som etablerer traumer. Altså følelsesmæssige reaktioner, der blokerer eller forstyrrer en muskels eller en kirtels funktion. Traumer kan behandles med almen healing, Reiki healing, ALFA-kinesiologi eller Touch For Health. 


Ved disse behandlinger afbalanceres eller frigøres traumet. Traumet er knyttet til amygdala, som er en del af hjernen. Amygdala blev dannet den gang vi skulle lytte til angsten for at overleve. Amygdala bestemmer om vi skal reagere med kamp/flugt. Den arbejder emotionelt og ikke rationelt. Amygdala er direkte involveret ved behandlinger med ALFA-kinesiologi.


De fire behandlinger kan karakteriseres således:


Med almen healing og Reiki er det din krop, bevidsthed, følelser og fysiologi, som styrer hvor healingen skal hen. Den går til det sted, som har mest brug for healingens kræfter. Ved Reiki aktiveres specifikt Reikiens healende kræfter. Med ALFA-kinesiologi og Touch For Health spørges dit ubevidste eller dine muskler om hvad der er kernen i traumet, - og så er det her, der afbalanceres.


Både allergi, angst, fobi og stress er følelsesmæssige reaktioner, som involverer amygdala.


Her til venstre/ovenfor finder du et foredrag af Bruce Lipton. Han er ph.d., professor i medicin, topforfatter og foredragsholder. Han er en førende stemme i den nye biologi kaldet epi-genetik og internationalt kendt for brobygning mellem naturvidenskab og ånd. Hans forskning offentligøres i videnskabelige tidsskrifter.


Endvidere giver Wayne Dyer en demo af kinesiologien, og sidst fortæller han om at virkeliggøre sit inderste ønske - "manifestere sin sjæls formål". 

Gør dig fri af stress, allergi, gammel

angst mm og genfind glæden